Pracovné stretnutie vedení partnerských univerzít

V piatok 5. júna 2015 sa na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave konalo spoločné stretnutie vedenia EU v Bratislave a vedenia VŠE v Prahe. Stretnutia sa zúčasnili rektorka VŠE v Prahe Hana Machková, prorektori VŠE v Prahe Petr Dvořák, Jakub Fischer, Jiří Hnilica, Petr Musílek a kvestor VŠE v Prahe Libor Svoboda. Za EU v Bratislave sa stretnutia zúčastnili rektor Ferdinand Daňo, prorektori EU v Bratislave Rudolf Sivák, Denisa Čiderová, Zuzana Juhászová, Jana Mikócziová a Boris Mattoš a kvestorka EU v Bratislave Mária Dziurová. Predmetom prvého spoločného stretnutia nového vedenia VŠE v Prahe a nového vedenia EU v Bratislave boli predovšetkým otázky zintenzívnenia výborných vzájomných vzťahov oboch inštitúcií a jednotlivých fakúlt týchto univerzít.

« späť