Podpredseda vlády Vietnamu navštívil svoju alma mater

Vuong Dinh Hue, podpredseda vlády Vietnamu, v rámci štvordňovej oficiálnej návštevy Slovenskej republiky zavítal dňa 21. septembra 2017 aj na Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Okrem pracovných rokovaní s predstaviteľmi vlády a samosprávy navštívil tak na vlastnú žiadosť univerzitné prostredie, kde študoval v rokoch 1987-1990 v rámci doktorandského štúdia v odbore Teória riadenia a plánovania. Jeho početný sprievod tvorili viacerí zástupcovia vietnamskej vlády.

Vuong Dinh Hue po štúdiách na Katedre účtovníctva Fakulty riadenia Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, predchodkyni Ekonomickej univerzity v Bratislave, pôsobil na Fakulte účtovníctva Hanojskej univerzity financií a účtovníctva (v súčasnosti Akadémie financií) sa v roku 1996 úspešne habilitoval a v roku 2000 sa stal profesorom. Po 23-ročnej aktívnej činnosti v akademických inštitúciách zastával v rokoch 2011 – 2012 post ministra financií Vietnamu a od apríla 2016 je podpredsedom vietnamskej vlády.  

Podpredseda vlády Vuong Dinh Hue vyjadril na stretnutí s predstaviteľmi Ekonomickej univerzity v Bratislave radosť z návratu na svoju alma mater, ktorá formovala jeho akademickú kariéru. Vyzdvihol vysokokvalifikovaných pedagógov, ktorí boli pre neho počas štúdia povzbudením a motiváciou. Univerzita podľa jeho slov vychovala mnohých absolventov, ktorí sa úspešne uplatnili v praxi nielen doma, ale aj v zahraničí. Svojou kvalitou sa tak univerzita zaradila k uznávaným inštitúciám v oblasti ekonomických vied. Svoj príhovor v slovenskom jazyku ukončil poďakovaním v mene vietnamskej vlády za aktivity, ktoré Ekonomická univerzita v Bratislave vyvíja v oblasti vzdelávania, zaželal jej veľa úspechov do budúcnosti a vyjadril ochotu sprostredkovať spoluprácu s vietnamskými vzdelávacími inštitúciami.  

Prorektor pre rozvoj prof. Rudolf Sivák odovzdal v mene rektora EU v Bratislave prof. Ferdinanda Daňa Vuong Dinh Hue, podpredsedovi vlády Vietnamu, pamätnú medailu za rozvoj Ekonomickej univerzity v Bratislave. 

« späť