Podpis zmluvy o dvojitom diplome s Ningbo University, Čína

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo podpísal 9. júna 2017 pri príležitosti 4. ročníka China - CEEC Educational Cooperation Conference, ktorá sa koná v čínskom Ningbo, dohodu o výmene študentov medzi EU v Bratislave a Ningbo University v Číne, ako aj zmluvu o dvojitom diplome medzi Business School, Ningbo University a Fakultou podnikového manažmentu EU v Bratislave. Na príprave zmluvy majú veľkú zásluhu dekan Fakulty podnikového manažmentu Peter Markovič a prodekanka fakulty Jana Blštáková. Zmluva bola uzatvorená na študijný program Ekonomika a manažment podniku na 1. stupni štúdia a program Všeobecný manažment na 2. stupni štúdia.

Fakulty EU v Bratislave v súčasnosti realizujú zmluvy o dvojitom diplome v študijných programoch v cudzom jazyku s univerzitami vo Veľkej Británii, Nemecku, Francúzsku, Českej republike, Lotyšsku a Thajsku.

EU v Bratislave sa zároveň 9. júna 2017 stala pri príležitosti 2. ročníka China - CEEC Business School Summit & Belt and Road Countries Forum on International Business Education zakladajúcim členom Alliance of Silk Road Business Schools, ktorej členom je 74 univerzít z Číny a 19 štátov sveta (VŠE Praha, Tallinn University of Technology, University of Latvia, Warsaw School of Economics, University of Novi Sad, Solbridge School of Business, Woosong University a ďalšie). Hlavným poslaním aliancie je spolupráca v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu medzi členmi aliancie.

Prorektor pre medzinárodné vzťahy Boris Mattoš a prodekan Obchodnej fakulty Peter Drábik, ktorí sú na pozvanie čínskej strany ďalšími členmi univerzitnej delegácie, nadviazali so zástupcami Ningbo University na začaté rozhovory o možnostiach ďalšieho rozvoja spolupráce v oblasti dvojitých diplomov a iných vzdelávacích aktivít (napr. letných škôl) medzi Ningbo University a Obchodnou fakultou EU v Bratislave.

Podujatia sa zúčastnil aj mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Číne J.E. Dušan Bella. Slovenská delegácia sa stretla aj so študentmi univerzity, ktorí študujú v Ningbo a v Šanghaji.

Dňa 10. júna pokračovali rozhovory o rozvoji spolupráce medzi oboma univerzitami na pôde Ningbo University za prítomnosti viceprezidenta Ningbo University Xiaojung Yana, prodekana Faculty of Business Peifeng Shenga a slovenskej delegácie. Obidve strany deklarovali záujem o rozšírenie spolupráce nielen v oblasti výmeny študentov a učiteľov, ale aj vo vedecko-výskumnej, projektovej a publikačnej činnosti.

V nedeľu 11. júna sa konal 2. ročník China - CEEC Education EXPO, zameraný na prezentáciu zúčastnených univerzít z krajín strednej a východnej Európy. Prorektor Boris Mattoš prezentoval účastníkom z čínskych univerzít možnostiach vzdelávania na EU v Bratislave a následne členovia delegácie informovali návštevníkov prezentačnej výstavy, zástupcov vysokých škôl a záujemcov zo strany študentov, o ponuke EU v Bratislave a podmienkach štúdia.

V rovnakom čase sa v Ningbo koná China - CEEC Products Fair 2017, podujatie zamerané na propagáciu výrobkov a služieb producentov strednej a východnej Európy (CEEC), ktorého sa účastnia viaceré podniky a podnikatelia zo Slovenska.

« späť