Podpis zmluvy s NIDA

Dňa 22. mája 2015 navštívila Ekonomickú univerzitu v Bratislave delegácia z National Institute of Development Administration (NIDA) v Bangkoku pod vedením prezidenta Pradita Wanarata. Zástupcovia NIDA a EU v Bratislave rokovali o možnostiach ďalšej vzájomnej spolupráce, ktorá sa v súčasnosti rozvíja v oblasti poskytovania študijných programov s dvojitým diplomom. Obe inštitúcie sa dohodli na príprave a realizácii spoločného študijného programu “Global Finance” na 2. stupni štúdia. Pri tejto príležitosti podpísal rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo a prezident NIDA dohodu o spolupráci pri zabezpečovaní tohto spoločného študijného programu, ktorá rozširuje možnosti študentov EU v Bratislave získať v rámci internacionalizácie vzdelávania diplom z ďalšej prestížnej zahraničnej vysokej školy.

« späť