Podpis partnerskej dohody medzi EU v Bratislave a International University of Casablanca

Rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo podpísal počas medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala 14. a 15. septembra 2017 v Casablance (Maroko) partnerskú dohodu medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a International University of Casablanca.

Medzi hlavné ciele tejto dohody patrí:

  • podpora vedeckej spolupráce medzi týmito dvoma inštitúciami, 
  • zlepšenie a zavedenie moderných vyučovacích metód,
  • organizácia sympózií, seminárov a konferencií,
  • výmena profesorov, študentov a doktorandov medzi oboma univerzitami,
  • založenie ekonomických a vedeckých projektov.

Fotogaléria

« späť