Podpis memoranda o porozumení a spolupráci.

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo a minister životného prostredia SR Peter Žiga podpísali 6. 10. 2015 pri príležitosti otvorenia 19. ročníka najväčšieho medzinárodného veľtrhu štúdia a kariéry na Slovensku AKADÉMIA&VAPAC Memorandum o porozumení a spolupráci medzi Ministerstvom životného prostredia SR a Ekonomickou univerzitou v Bratislave, ktoré vytvára priestor na prehĺbenie spolupráce medzi obidvomi partnermi tak v oblasti vzdelávania, ako aj v oblasti vedy a výskumu.

Minister životného prostredia SR Peter Žiga a štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Romana Kanovská podpísali Memorandum o spolupráci medzi MŽP SR a MŠVVŠ SR. Cieľom tohto memoranda je vychovať 600 odborníkov pre rezort vodného hospodárstva najneskôr do roku 2020.

Na 19. ročníku veľtrhu štúdia a kariéry Akadémia & Vapac 2015, ktorý sa koná v týchto dňoch v priestoroch Národného tenisového centra, minister Peter Žiga podpísal memorandá o porozumení s rektormi Ekonomickej univerzity v Bratislave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Technickej univerzity v Košiciach a prorektorkou Technickej univerzity vo Zvolene.

« späť