PHF EU v Košiciach hostila svetové osobnosti z oblasti projektového manažmentu

Na pôde Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach (PHF EU v Košiciach) sa 10. novembra 2016 uskutočnila 4. výročná konferencia o projektovom manažmente (4th TSSK PM COMMUNITY CONFERENCE), ktorú zastrešuje komunita projektových manažérov T-Systems Slovakia s.r.o.

Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 230 účastníkov z rôznych kútov sveta, okrem Slovenska boli zastúpené krajiny ako Nemecko, Holandsko, Belgicko, Rakúsko, Veľká Británia, Spojené Arabské Emiráty, Švajčiarsko, Čína a Poľsko.   

Na konferencii aktívne vystúpili svetovo uznávaní spíkri v oblasti projektového manažmentu, ako napríklad Mustafa Dülgerler z National Bank of Abu Dhabi, Kamil Mroz z belgickej CENPREX SPRL, Peter Gastberger z rakúskej Gastberger  Inspires a Penny Pullen z britskej Making Projects Work.

 

Konferencia sa konala na pôde PHF EU v Košiciach aj vďaka spoločnej realizácii programu HONORIS, na ktorom participuje PHF EU v Košiciach so spoločnosťou T-Systems Slovakia s.r.o. Na konferencii sa zúčastnili aj študenti PHF EU v Košiciach, ktorí sú zároveň študentmi programu HONORIS. Program HONORIS je unikátnym vzdelávacím programom, ktorý je dostupný len pre študentov druhého stupňa štúdia na PHF EU v Košiciach. Program je svojim nastavením výnimočný v podmienkach Košického kraja, ako aj v podmienkach celej Slovenskej republiky.

Program HONORIS rieši intenzívnejšie prepojenie vysokoškolského vzdelávania na prax a potreby zamestnávateľov, kde odborníci zo spoločnosti T-Systems Slovakia s.r.o. vzdelávajú študentov PHF EU v Košiciach v oblasti projektového manažmentu, pričom celý program je vedený v anglickom jazyku. Spoločnosť T-Systems Slovakia s.r.o. je rýchlo rastúca spoločnosť, ktorá aktuálne zamestnáva asi  4000 zamestnancov v Košiciach. Okrem zamerania na informačno-komunkačné technológie má spoločnosť v Košiciach aj finančné centrum a oddelenia zamerané na oblasť projektového manažmentu, ktoré sú vhodným miestom pre zamestnávanie absolventov PHF EU. Spoločnosť T-Systems Slovakia s.r.o. patrí medzi najväčších zamestnávateľov absolventov PHF EU, preto je spolupráca medzi PHF EU v Košiciach a spoločnosťou  T-Systems Slovakia s.r.o. logická a obojstranne výhodná.

Do programu sa môžu zapojiť študenti PHF EU v Košiciach v 1. ročníku na 2. stupni štúdia a program trvá 4 semestre. Ukončenie programu je v rovnakom termíne ako ukončenie štúdia na 2. stupni štúdia na PHF EU v Košiciach. Po absolvovaní programu HONORIS budú študenti pripravení na trh práce, budú mať praktické znalosti z projektového manažmentu v anglickom jazyku, ktoré im dávajú možnosti uplatniť sa hneď po skončení školy ako projektoví manažéri na seniorských pozíciách na Slovensku, resp. kdekoľvek vo svete, práve na základe získanej odbornosti, vyučovania v anglickom jazyku, certifikácie a využívania metodológie PMI, ktorá je jedným z dvoch svetovo najvyužívanejších štandardov v oblasti projektového manažmentu. Oblasť projektového manažmentu dlhodobo vykazuje nedostatok kvalifikovaných pracovných miest, a to tak v Košiciach, v SR, ako aj vo svete, takže absolventi programu HONORIS budú mať zabezpečený bezproblémový vstup na trh práce. Absolventi programu HONORIS na PHF EU v Košiciach tak získavajú mimoriadnu konkurenčnú výhodu na trhu práce.

« späť