Otvorená prednáška hosťujúceho profesora Alexandru Minea

Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, s podporou Nadácie VÚB, Vás pozýva na otvorenú prednášku hosťujúceho profesora Alexandru Minea na tému The economics of persistent deficits: theoretical and empirical considerations, ktorá sa uskutoční dňa 7.11.2012 o 13,30 hod. v miestnosti D117.

Tešíme sa na Vašu účasť!

« späť