Oficiálne zahájenie programu ACCA Accelerate na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Rozmýšľate o kariére v účtovníctve a audítorstve? 

Teraz máte možnost' byt' o krok vpred! 

lnžiniersky program "Účtovníctvo a audítorstvo" na Fakulte hospodárskej informatiky opätovne získal akreditáciu ACCA a nanovo spúšťa program ACCA Accelerale pre svojich študentov. 

Prídite si pozrieť spoločnú prezentáciu fakully a ACCA a zistíte, ako Vám môže program ACCA Accelerale pomôcť v začiatkoch Vašej kariéry

Program

Úvod

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave

prof. Ing. Miloš Tumpach, PhD., vedúci Katedry účtovníctva a audítorstva

ACCA a akreditácia študijných programov

Kateřina Benešová, riaditel'ka ACCA Česká republika, Slovensko, Mad'arsko 

ACCA Accelerate program pre študentov

Dávid Kopecký, ACCA Business Relationship Manager

Prínos kvalifikácie ACCA v praxi

ACCA člen: Martin Hrežo, Group CFO of Svet zdravia 

Richard Farkaš, KPMG Partner 

« späť