Odborné minimum pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

Znalecký ústav Ekonomická univerzita v Bratislave pri BBS EUBA otvára kurz Odborné minimum pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov. Cieľom tohto kurzu je poskytnúť základné legislatívne a metodické poznatky v zmysle zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sú potrebné pre výkon činnosti znalcov, prekladateľov a tlmočníkov.

Dátum: 26.9. - 7.10.2013

Čas: 9:00 – 16:30 hod

Miesto konania: Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave, Palisády 22, Bratislava

Kontakt: Ing. Ingrid Sieglová, tel. +421 2 5930 2103, znalectvo.bbs@euba.sk   www.euba.sk/bbs

Prihláška pre znalcov 2013     Prihláška pre tlmočníkov a prekladateľov 2013

« späť