Prezident Poľskej republiky udelil štátne vyznamenanie rektorovi EU v Bratislave

Prezident Poľskej republiky pán Bronislav Komorowski vyznamenal „Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej“ Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD., rektora EU v Bratislave za rozvoj spolupráce medzi Poľskom a SR v oblasti vysokoškolského vzdelávania a výskumu. Uvedené vyznamenanie bolo rektorovi odovzdané  dňa 28.5.2013 na Ekonomickej univerzite v Krakove v rámci univerzitných dní.

 

Rektor EU v Bratislave

Rektor EU v Bratislave

« späť