Nový gruzínsky veľvyslanec hosťom Diplomacie v praxi

Šiestym hosťom Diplomacie v praxi v tomto semestri bol 15. novembra 2016 J. E. prof. Revaz Gachechiladze, veľvyslanec Gruzínska v Slovenskej republike. O spolupráci s gruzínskou partnerskou inštitúciou informovala hosťa Jana Blštáková, prodekanka pre medzinárodné vzťahy FPM EU v Bratislave. Veľvyslanec Gachechiladze sa v prednáške zameral na súčasnú ekonomickú a politickú situáciu v krajine a geopolitické súvislosti v kaukazskom regióne.

« späť