Nové profesorky emerita Ekonomickej univerzity v Bratislave

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Daňo odovzdal na zasadnutí Vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave v pondelok 5.6.2017 diplomy o udelení čestného titulu „profesor emeritus“. Novými profesorkami emerita sa stali dve dlhoročné pracovníčky Katedry služieb a cestovného ruchu Obchodnej fakulty EU v Bratislave: prof. Ing. Valéria Michalová, CSc. a prof. Ing. Helena Strážovská, CSc.. Rektor EU v Bratislave ocenil a poďakoval sa im za ich doterajšiu prácu pre Obchodnú fakultu EU v Bratislave, ako aj pre EU v Bratislave, ktorou výrazne prispeli k rozvoju fakulty a univerzity.

Fotogaléria

« späť