Nová veľvyslankyňa Turecka na návšteve EU v Bratislave

Rektor EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. prijal dňa 22. mája 2017 novú mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Turecka na Slovensku J.E. pani Ashgül Üğdül. Prijatie sa uskutočnilo na základe žiadosti veľvyslanectva Turecka v Slovenskej republike ako zdvorilostná návšteva. EU v Bratislave má uzatvorenú spoluprácu so 16 tureckými univerzitami. V akademickom roku 2016/2017 študovalo na EU v Bratislave 37 študentov z Turecka v rámci výmenných mobilitných programov. Veľvyslankyňa Üğdül je pripravená maximálne podporiť rozvoj bilaterálnej akademickej spolupráce a vyjadrila nádej, že sa podarí zvýšiť aj počet študentov EU v Bratislave študujúcich v Turecku. Na stretnutí bol prítomný Birey Yilmazsoy, radca veľvyslanectva Turecka v SR a Boris Mattoš, prorektor pre medzinárodné vzťahy EU v Bratislave. 

« späť