Nikaragujská veľvyslankyňa na EU v Bratislave

Rektor EU v Bratislave prof. Ferdinand Daňo prijal 28. septembra 2016 mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Nikaraguy na Slovensku so sídlom v Berlíne, J. E. Karlu Luzettu Betetu Brenes, ktorá pricestovala na dvojdňovú pracovnú návštevu SR. Veľvyslankyňa Brenes sa intenzívne zaujímala o aktivity EU v Bratislave so zahraničím, najmä možnosti štúdia zahraničných študentov a vyjadrila podporu pre spoluprácu s nikaragujskými univerzitami. Na stretnutí sa zúčastnil tiež Wilhelm Ulloa, generálny konzul so sídlom v Berlíne, Vladimír Kašťák, honorárny konzul Nikaragujskej republiky na Slovensku a za EU v Bratislave Boris Mattoš, prorektor pre medzinárodné vzťahy a Jana Paľková, prodekanka pre rozvoj FAJ EU v Bratislave.

« späť