Návšteva nového veľvyslanca Japonska

J. E. pán Jun SHIMMI, nový mimoriadny a splnomocnený japonský veľvyslanec, ktorý odovzdal poverovacie listiny prezidentovi SR 18. júna 2016, navštívil Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Bolo to jedno z jeho prvých oficiálnych stretnutí. Na prijatí rektorom univerzity prof. Ferdinandom Daňom sa zúčastnili aj kultúrna attache Veľvyslanectva Japonska Ms. Tomoe KOMATSU a prorektor pre medzinárodné vzťahy EU v Bratislave Mgr. Boris Mattoš.

Fotogaléria

« späť