Ekonomická univerzita v Bratislave sa snaží stále zdokonaľovať učebný proces

Ekonomická univerzita v Bratislave sa snaží stále zdokonaľovať učebný proces tak, aby študenti boli konkurencieschopní aj doma, aj v zahraničí. Poskytuje im rôzne nadštandardné programy.

1. Možnosť vzdelávať sa v cudzom jazyku - univerzita poskytuje nadštandardné možnosti vzdelávať sa v cudzom jazyku. V nadchádzajúcom akademickom roku ponúkne viac ako 80 predmetov, ktoré budú môcť absolvovať v cudzom jazyku (v angličtine, nemčine, vo francúzštine či v ruštine). Ich výučbu budú zabezpečovať mnohí špičkoví pedagógovia zo zahraničia, ako aj interní pedagógovia univerzity.

2. Dvojité diplomy - ako jedna z prvých na Slovensku spustila projekt spolupráce so zahraničnými univerzitami, ktorého výsledkom je udeľovanie dvojitých diplomov pre absolventov. Už viac ako 10 rokov takto spolupracuje s univerzitou v nemeckom Halle, postupne sa k nej pridali univerzity v Grenobli a britská Nottingham Trent University. Novinkou na nadchádzajúci akademický rok je rozšírenie ponuky o ďalšie dve univerzity - v Štrasburgu a v thajskom Bangkoku. Študenti tak majú možnosť získať dvojitý diplom, ktorý im otvára cesty k uplatneniu nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. V tomto akademickom roku sa na univerzite otvára aj študijný program bakalárskeho štúdia plne zabezpečovaný v anglickom jazyku a študenti teda môžu študovať ucelené študijné programy v anglickom jazyku tak na bakalárskom, ako aj na inžinierskom štúdiu. Štúdium študentov v zahraničí podporuje vedenie univerzity aj motivačnými štipendiami.

3. Študijné pobyty a stáže v zahraničí - Ekonomická univerzita každoročne umožňuje stovkám svojich študentom absolvovať časť štúdia aj na partnerských univerzitách v cudzine. Vlani to bolo viac ako 430 študentov, pričom tento počet každoročne stúpa. Naopak, viac ako 350 študentov zo zahraničia vlani študovalo na EU v Bratislave, čo podporuje vymieňanie skúseností a nadväzovanie nových kontaktov medzi slovenskými a zahraničnými študentmi.

4. Na univerzite každoročne vyučujú desiatky hosťujúcich pedagógov z prestížnych univerzít zo zahraničia, ako aj odborníci priamo z praxe. Tí sa zároveň podieľajú aj na príprave obsahu jednotlivých študijných programov, čo umožňuje univerzite pripravovať absolventov presne podľa požiadaviek trhu práce. To dokumentujú aj štatistiky o umiestňovaní absolventov, z ktorých vyplýva, že absolventi sa veľmi dobre uplatňujú v praxi a patria medzi najlepšie hodnotených z hľadiska nástupných platov.

5. Na ešte lepšiu podporu uplatniteľnosti absolventov pôsobí priamo na univerzite Kariérne centrum, ktoré nielen sprostredkúva ponuky na zamestnanie, brigády a stáže, ale každoročne pravidelne organizuje aj kariérne veľtrhy a workshopy, na ktorých sa študenti a absolventi nielen EU v Bratislave majú možnosť priamo stretnúť so zástupcami zamestnávateľov.

6. Univerzita každoročne organizuje množstvo významných konferencií a prednášok, kde sa študenti majú možnosť stretnúť a diskutovať s najvýznamnejšími predstaviteľmi bánk, poisťovní, domácich a zahraničných firiem, ako aj s poprednými zahraničnými vedcami a ekonómami vrátane nositeľov Nobelovej ceny.

7. Rozširujú sa možnosti predoktorandov študovať doktorandské štúdium v rámci študijných pobytov v OECD v Paríži na základe zmluvy o spolupráci medzi EU v Bratislave a OECD.

Jana Véghová - denník Pravda

 

Príloha Vzdelávanie a kariéra denník Pravda

« späť