Nadácia VÚB ocenila mladých ekonómov

Cenu Nadácie VÚB pre mladých ekonómov získal kolektív autorov Zuzana Brokešová, Jana Péliová a Cary Deck z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Cenu vo výške 10.000 eur, ktorú získali za prácu "Experimentovanie s cenovou diskrimináciou založenou na predchádzajúcom nákupnom správaní", im odovzdala zástupkyňa generálneho riaditeľa VÚB banky Elena Kohútiková.

Economicus je súťaž ekonomických vedeckých prác publikovaných v renomovaných zahraničných odborných časopisoch. Vznikla na podporu rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na Slovensku. V šiestom ročníku sa o víťazstvo uchádzali práce, ktoré hodnotila medzinárodná porota zložená z profesorov zahraničných univerzít. 

« späť