Nadácia Konrada Adenauera na EUBA

30. novembra 2016 sa uskutočnila pódiová diskusia na tému Populizmus a politický extrémizmus ako súčasť novej politickej kultúry? Pred študentmi Ekonomickej univerzity v nemeckom jazyku diskutovali Dr. Jan Redmann, člen Krajinského snemu spolkovej krajiny Brandenbursko, doc. PhDr. Oľga Gyarfášová, PhD., sociologička a riaditeľka Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK v Bratislave a PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., Ph.D., politológ a dekan Fakulty aplikovaných jazykov EU BA. Diskusiu moderoval Matthias Barner, riaditeľ zahraničnej pobočky Nadácie Konrada Adenauera pred Českú republiku a Slovensko. Hlavnými organizátormi diskusie boli DAAD a Konrad-Adenauer-Stiftung v spolupráci s Fakultou aplikovaných jazykov EUBA.

« späť