Prvá akreditácia ACCA na Slovensku

Fakulta hospodárskej informatiky získala ako prvá fakulta na Slovensku prestížnu akreditáciu Asociácie certifikovaných účtovníkov so sídlom v Glasgow (ACCA) na vybrané predmety vyučované v študijnom programe Účtovníctvo (bakalárske štúdium) a Účtovníctvo a audítorstvo (inžinierske štúdium).

Táto medzinárodná akreditácia znamená udelenie výnimky na 4 skúšky, ktoré sa absolventom týchto študijných programov uznajú v rámci programov ACCA, ktoré pripravujú študentov na komplexné zvládnutie účtovníctva, Medzinárodných štandardov finančného vykazovania IFRS, manažérskeho účtovníctva, daní a auditu a ich aplikáciu na medzinárodnom trhu.

ACCA patrí z hľadiska certifikácie celosvetovo medzi najrešpektovanejšie medzinárodné organizácie. Pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave, Fakultu hospodárskej informatiky, ale predovšetkým pre Katedru účtovníctva a audítorstva je to významný úspech o to viac, že v Čechách a na Slovensku ide iba o skupinu piatich univerzít (a na Slovensku jediní), ktorým bol tento certifikát udelený. VŠE v Prahe má pritom iba o jednu výnimku viac, Ostrava má (na bakalárskom stupni) v porovnaní s Ekonomickou univerzitou v Bratislave zasa o jednu výnimku menej - a rovnako majú o jednu výnimku menej aj University of New York in Prague a Karlova Universita v Prahe.

Veríme, že tento certifikát budú využívať všetci tí, ktorí sa chcú neustále vzdelávať a zvyšovať svoju odbornosť, prípadne tí, ktorí chcú preniknúť do sveta účtovníctva. Toto potvrdenie o erudovanosti Katedry účtovníctva a audítorstva privítajú predovšetkým študenti študijných programov Účtovníctvo a Účtovníctvo a audítorstvo, ktorým aj tento certifikát umožní stať sa uznávanými odborníkmi.

« späť