Kvalita Erasmus Mobility 2012

Ide o významné ocenenie Ekonomickej univerzity v Bratislave za výsledky dlhodobo dosahované v oblasti realizácie programu Erasmus. Jeho význam je o to cennejší, že bolo udelené len 3 slovenským univerzitám na základe hodnotenia nezávislej komisie zloženej z predstaviteľov MŠVVaŠ SR, SRK, bolonských expertov, členov akademickej a študentskej obce. erasmus_mobility
« späť