Kariérna cesta – veľtrh práce a kariérneho poradenstva

Ekonomická univerzita v Bratislave pomáha svojim študentom vo väzbe na ich uplatnenie na trhu práce rôznymi aktivitami. Jednou z nich je aj veľtrh práce a kariérneho poradenstva Kariérna cesta, ktorý sa uskutočnil 18. a 19. októbra 2016 v priestoroch univerzity na Dolnozemskej ceste 1 v Bratislave.

Toto podujatie je každý rok organizované Kariérnym centrom EU v Bratislave v spolupráci so Študentským parlamentom EU. Jeho hlavným cieľom je umožniť zúčastneným spoločnostiam priamy kontakt a konzultácie so študentmi a budúcimi absolventmi univerzity. Viac ako 38 spoločnosti ponúkalo pracovné príležitosti, jazykové pobyty a brigády. Súčasťou veľtrhu boli aj prednášky odborníkov z praxe, workshopy a odborné semináre.

Poslaním univerzity je nielen poskytovať študentom EU v Bratislave kvalitné vzdelanie, ale aj spolupracovať s nimi na uplatnení nadobudnutých poznatkov v praxi. Veľtrh je ďalšou z príležitostí, ktorú univerzita ponúka pre študentov a jej absolventov, ako získať pracovné príležitosti a skúsenosti z praxe. Je to zároveň príležitosť aj pre zúčastnené firmy stretnúť a vybrať si vhodných študentov a absolventov univerzity na ponúkané pracovné pozície. 

Skúsenosti z minulých rokov dokumentujú, že podujatie tohto zamerania prispieva k tomu, že absolventi EU v Bratislave sú vyhľadávaní na pracovnom trhu a veľmi dobre sa uplatňujú v praxi.

« späť