International Business Case Competition 2016

V dňoch 24. – 29. októbra 2016 sa študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave zúčastnili 4. ročníka medzinárodnej súťaže International Business Case Competition 2016 v meste Daejon, v Južnej Kórei, ktorú organizovala Solbridge International School of Business.

Spolu 70 účastníkov, 19 rôznych národností, 17 tímov z 15 rôznych partnerských univerzít si zmeralo svoje sily v riešení prípadovej štúdie, ktorá spočívala v implementácii jednej z možností (Career Possibilities Program, Targeted Marketing Campaign, Total Quality Process Training and Implementation or Work-Life Balance Project) do praxe fiktívnej firmy (Global Automotive) pokrývajúc nasledovné oblasti firmy: Community service, Company image, Employee benefits and Performance improvement a následnej prezentácie riešenia pred všetkými tímami a hodnotiacou porotou.

EU v Bratislave reprezentovali študenti Obchodnej fakulty – Michaela Bauková (2. ročník, medzinárodné podnikanie), Laura Ševčíková (3. ročník, podnikanie v obchode), Peter Orosz (3. ročník, podnikanie v obchode), študent Fakulty medzinárodných vzťahov – Martin Natafaluši (3. ročník, medzinárodné ekonomické vzťahy) a jeden externý študent z Vysokého učení technického v Brne, Michal Bauko. Títo študenti ako jediní reprezentovali nielen Slovensko, ale aj Východnú Európu. Z európskych krajín sa súťaže zúčastnili študenti z Rakúska, Belgicka, Francúzska a Holandska a z krajín mimo Európy napr. z Thajska, Číny, Vietnamu, Mongolska, Kazachstanu.

EU v Bratislave sa do súťaže zapojila po prvýkrát, a pevne veríme, že na budúci rok sa študenti bakalárskeho štúdia zúčastnia ďalšieho, piateho ročníka, obohatení už o skúseností od svojich kolegov, účastníkov z tohtoročnej súťaže.

Fotogaléria

« späť