Informačný seminár - Štipendiá SAIA pre doktorandov a postdoktorandov

Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave Vás pozýva na informačný seminár „Štipendiá SAIA pre doktorandov a postdoktorandov“, ktorý sa uskutoční dňa 20.2.2013 o 12:30 h. v spoločenskej miestnosti V1 (budova NHF a OF). Na informačnom seminári budú koordinátori jednotlivých programov zo SAIA, n.o. prezentovať možnosti financovania výskumných mobilít doktorandov a postdoktorandov s dôrazom na program Sciex-NMSch (Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond).

« späť