INFER - International Network for Economic Research

V dňoch 11. a 12. marca 2016 sa na pôde Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave uskutočnil medzinárodný vedecký workshop na tému "European Integration in the Aftermath of Debt Crisis”.

Medzinárodný workshop  zorganizovala Katedra ekonomickej teórie v spolupráci s medzinárodnou výskumnou sieťou INFER  (International Network for Economic Research) a jeho cieľom bolo vytvoriť priestor na diskusiu o otázkach ďalšej integrácie v Európe, prehĺbiť spoluprácu slovenských a zahraničných výskumníkov a umožniť im prezentovať výsledky svojho výskumu. Samotné rokovanie prebiehalo v dvoch plenárnych zasadnutiach a v  siedmich sekciách.

Na medzinárodnom workshope vystúpili ako keynote speakers  svetovo uznávaní ekonómovia a to prof. Paul De Grauwe z London School of Economics a prof. Agnès Bénassy-Quéré z Paris School of Economics.  Prof. De Grauwe  patrí medzi najvýznamnejšíe osobnosti venujúce sa európskej integrácii a eurozóne. Je autorom knihy „Economics of Monetary Union“, ktorá bola preložená do 10 jazykov a vyšla v desiatich vydaniach. Paul De Grauwe  pred LSE pôsobil okrem iného na University of Leuven, the College of Europe,  v MMF, v ECB a bol visiting scholar v Board of Governors vo  Federálnom rezervnom systéme a Bank of Japan.  V rokoch 1991-2003 bol členom belgického Senátu a Parlamentu.  Profesor De Grauwe je autorom obrovského množstva vedeckých publikácií v renomovaných vedeckých časopisoch ako  Journal of Economic Dynamics and Control, Journal of Macroeconomics, Journal of International Money and Finance and Journal of Economic Behaviour and Organization. Na medzinárodnom workshope vystúpil s prednáškou na tému „Flexibility versus Stability. A Difficult Tradeoff in the Eurozone“.

Prof. Agnès Bénassy-Quéré je profesorkou na Paris School of Economics – University of Paris 1 Panthéon Sorbonne, a predsedníčkou Francúzskej Rady ekonomických poradcov.   Prof. Bénassy-Quéré  je členkou  the Commission Economique de la Nation, poradného orgánu francúzskeho Ministerstva financií a tiež členkou  the Cercle des Economistes.  V roku 2000  bola ocenená titulom “Best young French economist”.  Prof. Agnés Bénassy-Quéré  sa výskumne orientuje na problematiku európskej makroekonomickej politiky a medzinárodný menový systém. 

Prof. Bénassy-Quéré  publikuje vo významných vedeckých časopisoch ako Journal of Japanese and International Economies, Review of World Economics, Journal of International Money and Finance, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money and Journal of Macroeconomics. V plenárnom zasadnutí vystúpil aj  Martin Filko, riaditeľ Inštitútu pre finančnú politiku a poradca ministra financií SR.   Po všetkých vystúpeniach nasledovala živá diskusia.

Na vedeckom podujatí sa zúčastnili akademici a výskumníci z Veľkej Británie, Francúzska, Poľska, Belgicka, Grécka,  Lotyšska, Portugalska, Českej republiky, ktorí vysoko hodnotili nielen vedeckú aj spoločenskú úroveň  workshopu.  

Fotogaléria

« späť