Indonézsky veľvyslanec na návšteve univerzity

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo prijal 16. augusta 2016 jeho excelenciu pána Djumantora Purwokoputra Purba, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Indonézie na Slovensku, ktorý v minulých rokoch dva krát vystúpil v rámci dvojsemestrálneho predmetu Diplomacia v praxi. V akademickom roku 2016/2017 tento kurz otvorí ako prvý prednášajúci v cykle zameranom na spoluprácu medzi Európou a Áziou. Predmetom rokovania bolo vyhodnotenie doterajšej a načrtnutie budúcej akademickej a vedeckovýskumnej spolupráce. University of Indonesia, s ktorou EU v Bratislave uzatvorila zmluvu v roku 2012, aj prostredníctvom veľvyslanca deklarovala pretrvávajúci záujem o spoluprácu a ako zdôraznil prorektor pre medzinárodné vzťahy Boris Mattoš bude zaradená do najbližšej výzvy mobilitného projektu grantovej schémy Erasmus+.

 

Fotogaléria

« späť