Hostia z Kubánskeho ministerstva školstva

Rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo prijal 4. februára 2016 zástupcov Ministerstva školstva Kubánskej republiky, štátneho tajomníka Oberta Santína Cáceresa a riaditeľa sekcie medzinárodných vzťahov Maria Manuela Aresa Sáncheza, ktorí boli súčasťou delegácie podpredsedu Rady ministrov Kuby Ricarda Cabrisasa Ruíza. Témou rokovania, na ktorom sa zúčastnili aj prorektor Boris Mattoš, prodekanka FAJ EU Jana Paľková a Jana Péliova, poverená výkonom funkcie prorektorky, bolo oživenie vzájomnej spolupráce EUBA s univerzitami na Kube v súvislosti s podpisom dohody medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom vysokého školstva Kubánskej republiky o spoločnom slovensko-kubánskom štipendijnom programe.

 

Fotogaléria

« späť