Hostia z čínskej Ningbo University

Dňa 9. decembra 2016 navštívili EU v Bratislave predstavitelia partnerskej Ningbo University (NBU) z ČĽR: Yu Jiansen, prorektor univerzity, He Guoqing, dekan Pedagogickej fakulty, Liu Zili, riaditeľ Oddelenia auditu, Shi Hongxie, prodekan Yangming College a Duan Hanwu, prodekan Fakulty cudzích jazykov.

Zahraničnú delegáciu prijal Boris Mattoš, prorektor pre medzinárodné vzťahy spolu so zástupcami fakúlt EU v Bratislave: Daniel Krajčík, prodekan pre zahraničné vzťahy OF, Ildikó Némethová, prodekanka pre medzinárodné vzťahy FAJ, Ladislav Pasiar, Katedra pedagogiky NHF, Soňa Galanová, vedúca oddelenia medzinárodnej spolupráce a Simona Kosztanko, vedúca oddelenia medzinárodnej mobility.

Po podpísaní memoranda o porozumení v júni tohto roka išlo o prvú návštevu predstaviteľov Ningbo University na EU v Bratislave. Predmetom stretnutia bolo prerokovanie možností bilaterálnej spolupráce. NBU je od tohto akademického roka partnerom projektu Erasmus+ partnerské krajiny, ktorého cieľom je akademická mobilita študentov a pedagógov.  

« späť