ČSOB HlavaPäta

Po úspešnom 1. ročníku ČSOB HlavaPäta, priniesli ČSOB Finančná skupina v spolupráci s Junior Achievement Slovensko, n.o. aj 2. ročník tejto súťaže, ktorá bola určená pre kreatívnych a inovatívnych študentov vysokých škôl. Mladým ľuďom ponúkla jedinečnú skúsenosť, ktorá nie je bežná pre ich rovesníkov, stimulovať kreativitu a svoje schopnosti a podporiť tímovú prácu pri inovatívnom riešení nastoleného problému priamo v business prostredí. Víťazom srdečne gratulujeme.

 

1. miesto – tím č. 4

  • Jana Budayová, Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu
  • Maroš Mrázek, Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu
  • Terézia Sabóová, Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta
2. miesto – tím č. 6
  • Alžbeta Šrenkelová, Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta
  • Mária Kostrabová, Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakult
  • Gabriela Bitterová, Slovenská technická univerzita, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
3. miesto – tím č. 17
  • Slavomír Faltus, Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta
  • Michal Minárik, Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu
  • Maroš Nemergut, Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu 
« späť