Global Management Challenge 2016/2017

9. marca 2017 sa uskutočnilo Národné finále súťaže Global Management Challenge 2016/2017, kde bolo 8 najlepších tímov zo Slovenska. 15. marca 2017 sa konalo slávnostné vyhlásenie víťazov národnej súťaže Global Management Challenge 2016/2017, kde sa tohtoročným víťazom stal tím študentov Podnikovohospodárskej fakulty EU v Bratislave so sídlom v Košiciach (Gamajun) v zložení Nikola Tančáková, Zuzana Rudášová, Enrico Forgáč pod vedením Martina Bosáka a Alexandra Tarču. Tento tím bude reprezentovať Slovenskú republiku a zároveň Ekonomickú univerzitu v Bratislave na medzinárodnom finále Global Management Challenge v Katare v dňoch 10. – 12. apríla 2017. 

3. miesto obsadil tím študentov Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave v zložení Zuzana Demeterová, Peter Berzéty, Martin Kropil, Jakub Vodička. 

Obom tímom srdečne blahoželáme a ďakujeme za príkladnú reprezentáciu Ekonomickej unvierzity v Bratislave.

« späť