Ekonomická univerzita v Bratislave organizuje pre verejnosť akreditovaný vzdelávací program „Sprievodca v cestovnom ruchu“.

Ekonomická univerzita v Bratislave organizuje pre verejnosť akreditovaný vzdelávací program „Sprievodca v cestovnom ruchu“. Akreditácia Ministerstva školstva SR: POA: 3232/2016/17/1

Tento program je určený hlavne pre záujemcov, ktorí chcú pracovať v pozícii:

  • touristguide – sprievodca v lokalite,
  • tourmanager – vedúci zájazdu,
  • representative – delegát v stredisku cestovného ruchu, resp. delegát cestovnej kancelárie

 

Termín zahájenia kurzu je v sobotu 04.03.2017 o 9.00 hod. 

Časový rozsah kurzu je 305 hodín. Výučba sa koná v piatok poobede a v sobotu od rána. Vybrané praktické cvičenia sú v nedeľu. Všetky odborné prednášky a cvičenia sú prepojené na prax. Lektori sú poprední odborníci v cestovnom ruchu so skúsenosťami z praxe. 

Súčasťou kurzu je aj tréningový zájazd vrátane ubytovania a vstupov.

Úspešní absolventi  získajú  po vykonaní skúšky štátne „Osvedčenie“, ktoré vydá Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave v zmysle zákona.

Cena: 495 EUR kurz + 90 EUR skúška.

Prihláška

Facebook: https://www.facebook.com/Sprievodca-cestovn%C3%A9ho-ruchu-KURZ-tourist-guide-254202621323871

Garant vzdelávacieho programu: Prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD.


Kontakt: 

E mail: novackaludmila@gmail.com alebo novacka@euba.sk,

Tel.: +421/2 6729 1542 alebo 0903 434 463

« späť