Ekonomická Teória a Ekonomická Realita - ETER 2013

Katedra ekonomickej teórie v spolupráci s Národnou bankou Slovenska Vás pozýva na  Konferenciu Ekonomická Teória a Ekonomická Realita - ETER 2013, ktorá sa uskutoční pri príležitosti šesťdesiateho výročia NHF. Záštitu nad konferenciou prevzali guvernér Národnej banky Slovenska hosť. prof. doc. Ing. Jozef Makúch, PhD., rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. a rektor Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie prof. dr hab. inż. Andrzej Chochół.

Tézy konferencie: 

  • Alternatívne ukazovatele merania výkonnosti ekonomiky.
  • Dopady dlhovej krízy na štáty EÚ.
  • Stratégia Európa 2020 v kontexte finančno-hospodárskej krízy.
  • Komparácia prvkov znalostnej ekonomiky v SR a v krajinách EÚ.
  • Kvalita života domácností SR v európskom kontexte.
  • Sociálno-ekonomický rozvoj v nadväznosti na finančno-hospodársku krízu.
  • Trh práce, nezamestnanosť a ľudský kapitál.
  • Morálny hazard a tieňová ekonomika z pohľadu ekonomickej teórie a praxe.
  • Teoretické a praktické aspekty migračnej politiky
Viac informácií nájdete TU
« späť