Program Erasmus+ na obdobie 2014 - 2020

Európsky parlament  schválil Erasmus+, nový program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, ktorý sa začína implementovať  od januára 2014.  Tento sedemročný program zameraný na rozvoj zručností,  podporu zamestnanosti  a modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou bude mať rozpočet vo výške 14,7 miliardy EUR1, t.j. o 40 % vyšší než predchádzajúce  programy. Podporu na štúdium, odbornú prípravu, prácu či dobrovoľnícku činnosť v zahraničí získa viac ako 4 milióny ľudí, vrátane 2 miliónov študentov vysokých škôl, 650 000 žiakov a učňov odborného vzdelávania a vyše 500 000 ľudí, ktorí vycestujú do zahraničia v rámci mládežníckych výmen a dobrovoľníckej činnosti. Študenti plánujúci absolvovať v zahraničí celé magisterské štúdium, na ktoré sú poskytované  vnútroštátne granty alebo pôžičky len zriedka, môžu využiť nový systém záruk Európskeho investičného fondu na pôžičky. Program Erasmus+ poskytne financovanie aj pedagógom, pracovníkom s mládežou a partnerstvám medzi univerzitami, vyššími strednými školami, strednými školami, podnikmi a neziskovými organizáciami.

Viac informácii nájdete TU

« späť