Ekonomická univerzita udelila čestný doktorát José Manuelovi Barrosovi

Ekonomická univerzita v Bratislave udelila titul Doctor honoris causa José Manuelovi Barrosovi, predsedovi Európskej komisie. Čestný titul si prevzal v pondelok 28. apríla 2014 v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave z rúk jej rektora Rudolfa Siváka počas slávnostného zasadania Vedeckej rady EU v Bratislave, rozšíreného o vedeckú radu Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave.

„Udelením tohto titulu vyjadrujeme úctu a oceňujeme prácu, celoživotné dielo a prínos José Manuela Barrosa k rozvoju európskej vedy a vzdelávania. Prispel k šíreniu myšlienok humanizmu a porozumenia medzi národmi, hlavne v oblasti európskej integrácie. Je pre nás veľkou cťou, že prevezmete titul Doctor honoris causa Ekonomickej univerzity v Bratislave,“ povedal rektor Rudolf Sivák. „Som rád, že práve Ekonomická univerzita v Bratislave je tou, ktorá udeľuje José Manuelovi Barrosovi čestný doktorát,“ doplnil Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie a bývalý študent EU v Bratislave.

José Manuel Barroso sa zaradil k ďalším významných nositeľom čestného doktorátu EU v Bratislave, ktorými sú napríklad Dkfm. Dr. Franz Vranitzky, Prof. Michael Novak, Prof. Dr. hab. Leszek Balcerowicz, Donald James Johnston, dr.h.c. prof. Ing. Václav Klaus, CSc., Georgios S. Zavvos, Ángel Gurría či Ján Kubiš.

„Som veľmi hrdý, že som sa stal nositeľom čestného doktorátu tejto prestížnej univerzity. Jej absolvovanie je dobrým predpokladom stať sa aj členom Európskej komisie,“ povedal študentom s úsmevom po udelení čestného doktorátu José Manuel Barroso. Vo svojej prednáške na tému Slovensko v srdci Európy sa venoval hodnoteniu projektu Európskej únie, pričom vyzdvihol prínos Slovenska pre Európu ako aj progres v jeho ekonomickom rozvoji za desať rokov po integrácii. „Na druhej strane únia pomohla vašej krajine napríklad s postupným riešením nezamestnanosti ako jedného z najväčších problémov,“ pripomenul Barroso.

Naznačil tiež plány únie na ďalšiu integráciu a smerovanie k bankovej únii, ktoré si vyžiadala finačná kríza. „Sila integrovanej Európskej únie bude väčšia, ako keby tomu bolo naopak,“ pripomenul predseda Európskej komisie. V diskusii so študentmi sa dotkol aj situácie na Ukrajine. Otvorene priznal, že Ukrajina v tejto chvíli nie je pripravená na plné členstvo v EÚ.

Udelenie čestného doktorátu José Manuelovi Durão Barrosovi navrhla Vedecká rada Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave. Tento významný portugalský politik bol v roku 2004 prvýkrát zvolený za predsedu Európskej komisie, tento post obhájil aj v roku 2009. Je nositeľom vyše 20 vyznamenaní a viacerých čestných doktorátov. Okrem úspešného pôsobenia v rámci európskej a národnej politiky (stál aj na čele portugalskej vlády), má za sebou bohatú akademickú kariéru. Okrem iného bol vedúcim Katedry medzinárodných vzťahov na Univerzite Lusíada, hosťujúcim profesorom na Katedre politológie a v Škole pre službu v zahraničí (Centrum nemeckých a európskych štúdií), Univerzita v Georgetowne, Washington, D.C., je aj zakladateľom Asociácie univerzít pre európske štúdiá. Významná je jeho publikačná činnosť, ktorá zahŕňa viaceré publikácie z oblasti politológie, medzinárodných vzťahov a záležitostí týkajúcich sa Európskej únie.

José Manuel Barroso absolvoval s vyznamenaním štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity v Lisabone a štúdium európskych štúdií na Európskom univerzitnom inštitúte, Univerzita v Ženeve. Je aj absolventom magisterského štúdia politických vied na katedre politológie na Fakulte ekonómie a spoločenských vied Univerzity v Ženeve a viacerých študijných pobytov a kurzov na popredných univerzitách v Európe a v USA.

 

 

 

 


 

« späť