Jedinečná možnosť získať dvojitý diplom Ekonomickej univerzity v Bratislave a Nottingham Trent University, Anglicko

EU v Bratislave a Nottingham Trent University (NTU), Anglicko Vám umožnia získať dvojitý diplom v bakalárskom študijnom programe BA (Hons) International Business Administration, BA (Hons) Marketing Management, alebo BA (Hons) Business Finance. Absolvovaním jedného roku štúdia na NTU vo vybranom študijnom programe získate dva diplomy o absolvovaní bakalárskeho štúdia - diplom EU v Bratislave a diplom NTU (titul "Bachelor with Honors").

Predbežnú prihlášku vyplňte a odošlite najneskôr do 28.2.2012

« späť