Diskusia študentov s rektorom

Dňa 30.11.2015 sa stretli študenti s rektorom prof. Ing. Ferdinandom Daňom, PhD. aby prediskutovali zásadné otázky, ktoré hýbu univerzitou. Témy ako internáty, posluchárne, tlačové služby alebo mimoškolské aktivity boli prediskutované a poskytnuté stanoviská vedenia univerzity ako aj študentov. Na diskusii sa účastnila aj riaditeľka Slovenskej ekonomickej knižnice, riaditeľka Centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou a riaditeľka Centra podnikateľkých činností, ktoré tiež priamo reagovali na otázky študentov. 

Ďakujeme študentom, že im nie je život univerzity ľahostajný a Študentskému parlamentu za organizáciu tejto akcie. 

« späť