Ekonomická univerzita má svojich prvých detských absolventov

Prvý ročník Detskej ekonomickej univerzity vyvrcholil slávnostnou promóciou, jej úspešní absolventi si prevzali diplomy z rúk Rudolfa Siváka, rektora EU v Bratislave. A už teraz viacerí vážne uvažujú, že Ekonomická univerzita bude ich prvou voľbou pri budúcom výbere vysokej školy.

„Veľmi ma teší, že sa nám podarilo zaujať deti a pripraviť im program, v rámci ktorého získali nielen veľa vedomostí o takej fascinujúcej vede, akou je ekonómia, ale sa aj zabavili a nadviazali nové priateľstvá. Veľmi pozitívne vnímam aj fakt, že si už v tak mladom veku vytvorili vzťah k našej univerzite. Verím, že sa pre týchto najmenších absolventov v budúcnosti stane ich skutočnou alma mater,“ povedal Rudolf Sivák.

Počas uplynulých dvoch týždňov deti hravou a zaujímavou formou získali veľa informácií o svete ekonómie, podnikania a peňazí. Okrem skúsených pedagógov EU v Bratislave sa im venovali aj Ivan Šramko, exguvernér NBS a ďalší poprední odborníci z praxe, absolvovali poznávacie výlety a návštevy v Národnej banke Slovenska a vo vybraných komerčných bankách, ako aj mnohé športové a zábavné aktivity.

Garantom projektu Detskej ekonomickej univerzity bola Bratislavská Business School (BBS), ktorá je samostatným organizačným celkom EU v Bratislave. „Považujeme jej prvý ročník za veľmi úspešný. Potešili nás nielen pozitívne reakcie zo strany detí, ale aj ich rodičov,“ povedala Alica Tibenská, riaditeľka BBS. V projekte Detskej ekonomickej univerzity preto plánujú pokračovať aj v ďalších rokoch.

Absolventi Detskej ekonomickej uvniverzity

 

Diplomy Detskej ekonomickej uvniverzity

« späť