Cudzie jazyky v premenách času IV

Fakulta aplikovaných jazykov, EU v Bratislave si Vás dovoľuje srdečne pozvať na  vedeckú konferenciu "Cudzie jazyky v premenách času IV", ktorá sa bude konať 24. − 25. 10. 2013 na Fakulte aplikovaných jazykov EU v Bratislave.
Tematické zameranie:

  • vyučovanie cudzích jazykov a kultúr na slovenských vysokých školách
  • slovenčina pre špecifické účely
  • postavenie lektora slovenského jazyka (alebo českého jazyka) v zahraničí

Sekcie: lingvistika, literatúra, lingvodidaktika, reálie, didaktika vyučovania slovenského jazyka pre cudzincov.
Považujte, prosím, tento oznam za výzvu na podávanie príspevkov v angličtine, češtine, nemčine, vo francúzštine, v  ruštine, slovenčine, španielčine alebo v taliančine  v rozsahu (5-8 strán).
Prihláška TU
za vedecký výbor konferencie
doc. PhDr. Daniela Breveníková, CSc.,
prodekanka pre vedu a výskum FAJ EU

« späť