Corporate Responsibility in Practice

Ekonomická univerzita v Bratislave a Business Leaders Forum otvorili prvý semester atraktívneho kurzu v angličtine, Zodpovedné podnikanie v praxi – Corporate Responsibility in Practice. Spoločne budú participovať na celoročnom vzdelávaní o podnikateľskej etike líderských podnikov fungujúcich na Slovensku. Základným zámerom tohto akreditovaného predmetu je atraktívnou formou priblížiť reálne fungovanie etického podnikania v praxi podnikov, a to autenticky priamo z úst konkrétneho podnikového experta na zodpovedné podnikanie. Prvým prednášajúcim bol 17. februára 2016 Michal Kišša, výkonný riaditeľ združenia Business Leaders Forum a senior programový manažér v Nadácii Pontis. Každý týždeň budú študenti spolu s autentickými podnikovými expertmi diskutovať v angličtine na aktuálne témy zodpovedného podnikania. Zámerom je tento kurz realizovať dlhodobo, čiže sa bude každoročne na univerzite opakovať. Gestorkou predmetu je doc. Ing. Gabriela Dubcová, PhD.

 

Fotogaléria

« späť