Celosvetovo uznávaný manažérsky kurz „Six Sigma“ aj na EU v Bratislave

V rámci programu Erasmus+ navštívil  EU v Bratislave Marvin Gonzáles z College of Charleston, USA a realizovanie svojho pobytu začal dňa 3. mája 2017 prednáškou  dvojdňového manažérskeho kurzu „Six Sigma“, určeného pre TOP manažérov.

Celosvetovo uznávaný kurz otvoril Ing. Milan Staňo, riaditeľ Bratislavskej Business School EU v Bratislave (ďalej BBS) spolu s prof. Ing. Anettou Čaplánovou, PhD., koordinátorkou projektu Erasmus+ Mobility študentov a zamestnancov vysokých škôl medzi krajinami programu a partnerskými krajinami. Riaditeľ BBS v príhovore vyjadril presvedčenie, že tento kurz bude nielen atraktívny, zmysluplný, ale nadobudnuté vedomosti si frekventanti budú môcť uplatniť pri napredovaní manažérskeho riadenia. Na uvedené presvedčenie vo svojom úvodnom vstupe  nadviazala aj prof. Ing. Anetta Čaplánová, PhD., ktorá priblížila prínos  programu Erasmus+ z pohľadu partnerských krajín, čo dokumentuje príchod špičkového lektora s využitím jeho akademických a praktických skúsenosti nielen z USA, ale aj z ďalších krajín, v ktorých Marvin Gonzáles pôsobil. 

Poslucháčske auditórium tvoria zástupcovia akademickej obce a manažéri z komerčnej sféry.

Filozofiu a metodiku zlepšovania „Six Sigma“ mnohí považujú za revolúciu vo zvyšovaní efektívnosti organizácií. V posledných rokoch sa stala populárnou nielen medzi špecialistami v oblasti zlepšovania procesov, ale dostala sa aj na rokovania predstavenstiev a vrcholových manažmentov najväčších priemyselných firiem sveta, rovnako ako do programov zlepšovania služieb v bankách a nemocniciach.  Ide o nový prístup v organizácii a štandardizácii postupu projektov zlepšenia a merania ich prínosov. 

Na záver predmetného kurzu, ktorý je prezentovaný v anglickom jazyku, budú úspešným absolventom odovzdané certifikáty.

« späť