Bratislavské právnické fórum 2013

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave pozývajú všetkých záujemcov na prvý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Bratislavské právnické fórum 2013“, ktorá sa uskutoční 10. a 11. októbra 2013 pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica.

Ústrednou témou plenárneho zasadania je „Úloha štátu a práva pri riešení súčasnej hospodárskej krízy“. Konferencia sa uskutočňuje pri príležitosti 110. výročia narodenia významnej osobnosti slovenského práva a ekonómie prof. JUDr. Imricha Karvaša, ktorý pôsobil na Právnickej fakulte UK v Bratislave a v roku 1940 sa zaslúžil o založenie Vysokej školy obchodnej, súčasnej Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Hlavným cieľom konferencie je prepojiť ekonomickú a právnu vedu a prax, nastoliť aktuálne otázky a problémy ekonómie a práva pri riešení súčasnej hospodárskej krízy a vytvoriť priestor pre odbornú diskusiu. V súlade s týmto zámerom je konferencia rozdelená na plenárne zasadnutie a paralelné rokovanie v 11 tematicky zameraných sekciách, v ktorých sa bude venovať pozornosť aktuálnym otázkam a problémom daného odvetvia.

Viac informácií nájdete TU

« späť