Bratislava Economic Meeting 2014

Konferencie sa zúčastnilo 35 prednášajúcich zo Slovenska, Česka, Rakúska, Poľska, Maďarska, Francúzska, Holandska, SRN, Švédska, UK, USA, Kanady a Nového Zélandu. Plenárnu prednášku predniesol prof. Július Horváth z CEU Budapest.

Cieľom už IV. ročníka konferencie bolo vzájomne sa informovať o súčasných aktivitách a moderných vedných trendoch v jednotlivých oblastiach ekonomickej vedy, výmena názorov a prehĺbenie spolupráce slovenských vedcov pôsobiacich v zahraničí s domácimi vedcami na spoločných vedeckých projektoch.

Konferenciu pripravilo nezávislé a neziskové združenie Virtual Scientific Laboratories, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská ekonomická spoločnosť s podporou Nadácie Tatrabanky.

Súčasťou konferencie bola verejná prezentácia ekonomických inštitúcií Bratislava Economic Fair (Inštitút finančnej politiky, CE Spectra, CETIP Network, Katedra managementu UK v Bratislave, Elita, CERGE-EI, INESS, CELSI, VSL).


Program

« späť