Vyjadrite sa cez AIS ku kvalite výučby

Vážení študenti, využite možnosť zapojiť sa aj v letnom semestri do hodnotenia predmetov a učiteľov prostredníctvom anonymnej ankety a prispejte svojimi podnetmi a pripomienkami k zvýšeniu kvality výučby na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Vyjadrite svoj názor na predmety, ktoré ste absolvovali v letnom semestri 2012/2013, vyplnením krátkeho dotazníka v AIS v termíne od 3. mája 2013 do 30. júna 2013. Hodnotenie sa týka predmetov vyučovaných v slovenskom jazyku, ako aj predmetov vyučovaných v cudzom jazyku.

V prípade akýchkoľvek otázok, resp. nejasností nás prosím kontaktujte e-mailom: kvalita@euba.sk

Link na manuál: https://ais2.euba.sk/prirucky/ankety-uni-SK-dec2012.pdf

« späť