Slávnostné otvorenie akademického roka 2013/2014

Ekonomická univerzita v Bratislave 26. septembra 2013 slávnostne otvorila akademický rok 2013/2014. Približne 2-tisíc prvákov privítal medzi vysokoškolákmi rektor Univerzity Rudolf Sivák a podpredseda vlády a minister financií Peter Kažimír.

„Teší ma, že ste sa rozhodli pre našu univerzitu,“ oslovil čerstvých študentov Rudolf Sivák. „Verím, že využijete možnosti, ktoré vám EU v Bratislave ponúka, vrátanie štúdia v cudzích jazykoch a štúdia v zahraničí. Jedným z našich poslaní je odborne Vás pripraviť tak, aby ste sa v praxi dobre uplatnili a vytvoriť Vám také podmienky, aby ste po ukončení štúdia boli hrdí na svoju alma mater, a aby ste sa na ňu vždy radi vracali.“

Sedem fakúlt EU v Bratislave bude v tomto akademickom roku navštevovať viac ako 11-tisíc študentov všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia. Peter Kažimír im ich pozíciu závidí. „Vymenil by som svoju stoličku ministra za možnosť sedieť na vašom mieste. Moje štúdium na Ekonomickej univerzite radím medzi najkrajšie roky v živote.“

Minister financií ocenil, že EU v Bratislave má vynikajúce výsledky v spolupráci s praxou, že jej študenti majú možnosť vzdelávania sa v cudzích jazykoch a ako absolventi si nachádzajú uplatnenie na trhu. „Verím že z vás vyrastú ekonómovia, ktorí budú chápať, že potrebný je aj cit pre realitu. Pretože v konečnom dôsledku je ekonómia veda predovšetkým o ľuďoch,“ skonštatoval Peter Kažimír, ktorý zároveň pripravil študentom aj prvú prednášku v novom akademikom roku. „Recesia v eurozóne sa skončila. Je samozrejme otázkou, na ako dlho,“ povedal šéf rezortu financií s tým, že slovenská ekonomika je stále veľmi úzko naviazaná na Nemecko. „Vývoj smerujúci nahor je však pre nás veľmi dobrou správou,“ skonštatoval Kažimír.

Ekonomická univerzita má podľa rektora Rudolfa Siváka pred sebou dva hlavné ciele. Prvým je úspešné obhájenie statusu univerzitnej vysokej školy v rámci komplexnej akreditácie a zotrvanie v najvyššej kategórii. Druhým cieľom je po priaznivom hodnotení doteraz uskutočnených krokov pokračovať v proces medzinárodnej akreditácie univerzity. „Tá prinesie nielen ďalšie skvalitnenie podmienok na štúdium, ale aj širokú akceptáciu Ekonomickej univerzity v zahraničí a väčšie možnosti spolupráce s renomovanými zahraničnými univerzitami,“ zdôraznil Rudolf Sivák.

Počas 73-ročnej histórie opustilo lavice EU v Bratislave viac 79-tisíc absolventov. V súčasnosti sa môžu študenti vzdelávať v 18 študijných programoch na 1. stupni štúdia (bakalárske), v 30 študijných programoch na 2. stupni štúdia (inžinierske), v 1 študijnom programe na 2. stupni štúdia (magisterské) a v 16 študijných programoch na 3. stupni štúdia (doktorandské štúdium). Všetky študijné programy sú akreditované a garantované internými učiteľmi univerzity vrátane troch študijných programov v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku. Univerzita ponúka 80 predmetov vyučovaných v cudzom jazyku, možnosť získať dvojitý diplom v spolupráci s piatimi zahraničnými univerzitami, ako aj široké možnosti pre absolvovanie študijných pobytov v cudzine. Okrem pozície najdôležitejšej univerzity so zameraním na ekonómiu je aj centrom ekonomického výskumu na Slovensku.

Slávnostné otvorenie akademického roka

« späť