AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach

Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave organizuje 25. 10. 2013 15. medzinárodnú vedeckú konferenciu „AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach“ konanú pri príležitosti 45. výročia založenia Fakulty hospodárskej informatiky pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Michala Fendeka, PhD., na ktorú si Vás dovoľujeme srdečne pozvať. Bližšie informácie a registrácia na konferenciu:
http://aiesa.fhi.sk

« späť