Web of Knowledge

Ekonomická univerzita v Bratislave a Slovenská ekonomická knižnica Vás pozývajú na podujatie Databázy Web of Knowledge


Prednášajúci: Enikő Tóth Szász /Thomson Reuters/
Kde: Ekonomická univerzita, Dolnozemská 1, Bratislava, Spoločenská miestnosť, Výučba 1
Kedy: Štvrtok, 25.10.2012 o 10,00 hod.

Podujatie je organizované ako súčasť projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ) Aktivita 1.1.: Zabezpečenie nákupu a prístupu k elektronickým informačným zdrojom a optimalizácia ich portfólia pre potreby výskumu a vývoja. Kódy ITMS projektov: 26220220001, 26240220001
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Kontakt: iveta.plecenikova@euba.sk, tel. +421 2 67291358

« späť