Otvorenie nového multifunkčného ihriska v ŠD Horský park

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ferdinand Daňo otvoril za účasti p. Boženy Gerhátovej, generálnej riaditeľky sekcie štátnej starostlivosti o šport Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a p. Jána Ondu, riaditeľa Kancelárie ministra financií SR, multifunkčné športové ihrisko Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Slávnostného otvorenia ihriska 6. júla 2017 sa zúčastnili tiež členovia vedenia EU v Bratislave, dekani fakúlt, pracovníci Centra telesnej výchovy a športu EU v Bratislave a študenti univerzity. Ihrisko v areáli Študentského domova Horský park sa bude využívať najmä na športové aktivity študentov a zamestnancov EU v Bratislave (malý futbal, nohejbal, volejbal, tenis, hádzaná, bedminton a basketbal).

« späť