Investujte do svojho vzdelania a staňte sa budúcimi lídrami s manažérskym programom Master of Business Administration (MBA)

Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s Franklin University, Ohio v októbri 2012 už po tretíkrát otvára 20-mesačné štúdium Master of Business Administration v anglickom jazyku. Absolventi po úspešnom ukončení štúdia získajú diplom Franklin University a bude im udelený titul MBA. Prihlášku nájdete na www.euba.sk/bbs. Termín podania prihlášky je do 15.5.2012.

« späť