GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE

Prijmite výzvu! Vyskúšajte si úlohu manažéra v najväčšej manažérskej súťaži na svete. Prezentácia súťaže Global Management Challenge sa bude konať 8. októbra 2014 o 14:00 hod. V priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave v spoločenskej miestnosti V1. Program: Zoznámenie sa s podstatou súťaže, pravidlami a priebehom jednotlivých kôl. Viac info na http://www.vsfs.cz/gmcsk/

 Dopis študentom

Vyskúšajte si úlohu

« späť