7. medzinárodný vedecký seminár znalcov

Znalecký ústav Ekonomická univerzita v Bratislave pri BBS EU v Bratislave a Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline organizujú medzinárodný vedecký seminár "Aktuálne problémy znalca - ekonóma v  procese  znaleckého  dokazovania pred  súdmi  a  inými  orgánmi  verejnej moci"
Seminár sa bude konať:  dňa 12. septembra 2013 v Žiline
Bližšie informácie o seminári nájdete TU.

Pozvánka   Prihláška   Prihláška na príspevok do zborníka

« späť